Nhạc phim

At the Movie – Dave Koz (2007)

Áo lụa Hà Đông (2007)

Chân Hoàn Truyện – Original TV Series Soundtrack (2012)

Gravity – Original Motion Picture Soundtrack (2013)

La reine des neiges – Bande originale française du Film (2013)

The Book Thief – Original Motion Picture Soundtrack (2013)

One day – Original Motion Picture Soundtrack (2011)

Tổng cộng: 7 album

[Cập nhật ngày 05.04.2014]

Advertisements