Phim

Số

1 litre no namida (2005)

1+1 (2011) | ★★★★½

500 Days of Summer (2009) | ★★★½☆

A

A Frozen Flower (2008) | ★★☆☆☆

About Time (2013) | ★★★★☆

Along with the Gods: The Two Worlds (2017)

Along With The Gods: The Last 49 Days (2018)

The Anthem of the Heart (2015) | ★★★★½ 

American Hustle (2013) | ★★★★½

The Assassination Bureau (1969) | ★★½☆☆

Atonement (2008) | ★★★★½

B

Battle Royale (2000) | ★★★★☆

Bao giờ cho đến tháng Mười (1984) | ★★★½☆

Bad Genius (2017)

Before Midnight (2013) | ★★★★☆

Big Little Lies (2017)

Big Hero 6 (2014) | ★★★★☆

Birdman (2014) | ★★★½

Black Swan (2010) ★★★★½

Blue is the warmest color / La vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 (2013) | ★★★★☆

Blue Velvet (1986) | ★★★½☆

Boys over Flowers (2009) | ★★☆☆☆

Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) | ★★½☆☆

Brick Mansions (2014) | ★★☆☆☆

C

Captain Phillips (2013) | ★★★★☆

Ca rend heureux (2007) | ★★★☆☆

Cánh Đồng Bất Tận (2010) | ★★½☆☆

Coco (2017)

Chân Hoàn Truyện (2012) | ★★★½☆

Cô Ba Sài Gòn (2017)

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (2014)

Children of Heaven (1997) | ★★★★☆

The Corpse Bride (2005) | ★★★½☆

Curfew (2012) | ★★★½☆

D

Darkest Hour (2017)

Days of Being Wild / A Phi chính truyện (1990) | ★★★★☆

Divergent (2014) | ★★★☆☆

Doomsday (2008) | ★½☆☆☆

E

Ever after (1998) | ★★★☆☆

Elegy (2008) | ★★½☆☆

F

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (2011) | ★★★½☆

First Class (2014)

First Man (2018)

Fllightplan (2005) | ★★☆☆☆

Frozen (2013) | ★★★☆☆

G

Gone Girl (2014)

H

Happy flight (2008) | ★★½☆☆

Hà Nội trong mắt ai (1983)

Her (2013) | ★★★★☆

Hoàng kim giáp (2006)

Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt (2011) | ★★★☆☆

How I Met Your Mother (2005 – 2014) | ★★★★☆

Hồng Nhan Lộ Thủy (2014)

Hương Mật Tựa Khói Sương (2018)

I

I’ll wait for the next one (2002) | ★★★★☆

I don’t want to sleep alone (2006) | ★★★★☆

The Incredibles (2004)

Inside Llewyn Davis (2013) | ★★★★☆

The Invisible Guest (2017)

J

K

Kamikaze girls (2004) | ★★½☆☆

Kim phấn thế gia (2002) | ★★☆☆☆

Không chỉ là chuyện nhỏ (2014)

Kumarajiva – Nhà sư Tây phương du hành đến phương Đông | ★★★☆☆

L

Labor Day (2013) | ★★★☆☆

The Lake House (2006) | ★★★☆☆

The Last Promise (2010) | ★★☆☆☆

Le Passé (2013) | ★★★★½

Life of Pi (2012) | ★★★★½ (Trinh Nguyễn)

Life of Pi (2012) | ★★★★½ (Cú Mù)

Love, Simon (2018)

Lô Tô: cái hay, cái dở, cái dở dang (2017)

M

Majo no jouken (1999) | ★★★★☆

Maleficent (2014)| ★★★★☆

The Man in the Iron Mask (1998) | ★★☆☆☆

Memories of murder (2003)

Memories of Tomorow (2006) | ★★½☆☆

Mother (2009) | ★★★☆☆

The Mummy (2008) | ★☆☆☆☆

Murder on the Orient Express (2017)

N

Ngọa Hổ Tàng Long (2000)

Nhắm mắt thấy mùa hè (2018)

Như sương như vũ lai như phong (2000) | ★★☆☆☆

Những người thợ xẻ (1998) | ★★½☆☆

Night Sun (1990) | ★★★½☆

O

The Other Boleyn Girl (2008) | ★★☆☆☆

On the Road (2012) | ★★★☆☆

P

The Painter of the Wind (2008) | ★★★★☆

The Phantom of the Opera (2004) | ★★★½☆

Planet Earth (2006) | ★★★★½

The Promise (2005) | ★★☆☆☆

The Princess and the Pilot (2011) | ★★★☆☆

Prince of Persia: The Sands of Time (2010) | ★★½☆☆

Q

R

Rango (2011) | ★★★☆☆

Rashomon (1950) | ★★★★☆

Recount (2008) | ★★★☆☆

The Red Balloon (1956) | ★★★★☆

S

A Single Man (2009) | ★★★½☆

The secret world of Arrietty (2010)

Somewhere I have never travelled (2009) | ★★☆☆☆

Song Lang (2018)

(The) Space between us (2016)

Street Food (2019)

T

Tangled (2010) | ★★★½☆

Tokyo Godfathers (2003)

Trade (2007) | ★★☆☆☆

Train to Busan (2016) | ★★★½☆

Trăng nơi đáy giếng (2008) | ★★★★☆

Turn left, turn right (2003)

U

Us and Them: Chúng ta của sau này (2018)

V

Vice (2013)

Vợ Ba (2018)

W

The White Queen (2013) | ★★★★☆

X

Y

Yukoku (1966) | ★★★½☆

Yunagi City, Sakura Country (2007) | ★★½☆☆

Yobi, the five tailed fox (2007)|★★★☆☆

Z

Tổng cộng: 116 bộ phim

[Cập nhật ngày 21.05.2019] 

Advertisements