Tài liệu

Tài liệu điện ảnh

Sự phát triển của lý thuyết điện ảnh ở phương Tây từ thập niên 1960 đến nay (GS. David James)

ShortFilm Project

  1. Khái niệm phim ngắn
  2. Lịch sử ra đời và phát triển của phim ngắn
  3. Phim ngắn siêu thực
  4. Phim ngắn hiện thực
  5. Phim ngắn nữ quyền

Tổng cộng: 6 tài liệu

[Cập nhật ngày 29.03.2014]

Advertisements