I don’t want to sleep alone (2006)

by

  Tên phim: I don’t want to sleep alone | Hei yan quan Hãng phim: Centre National de la Cinématographie (CNC), Dama Orchestra Malaysia, EMI Music Taiwan Đạo diễn: Thái Minh Lượng | Ming-liang Tsai Kịch bản: Thái Minh… Tiếp tục đọc