Big Hero 6 (2014)

by

Tựa phim: Big Hero 6 – Biệt đội Big Hero 6 Đạo diễn: Don Hall, Chris Williams Kịch bản: Don Hall, Jordan Roberts, Robert L. Baird, Daniel Gerson, Duncan Rouleau, Steven T. Seagle, …… Tiếp tục đọc