Kumarajiva – Nhà sư Tây phương du hành đến phương Đông

by

Tên phim: Kumarajiva – Nhà sư Tây phương du hành đến phương Đông Hãng phim: KBS, NHK và CCTV Thời lượng: 48 phút 44 giây Watching Cafe: ★★★☆☆ ~oOo~ Tôi tình cờ tìm được bộ phim tài… Tiếp tục đọc