Song Lang (2018)

by

Tôi thực sự mong mỏi những bộ phim Việt khai thác nhiều hơn từ cuộc sống chân thực của người Việt cũng như có được những yếu tố truyền thống như “Song Lang” sẽ xuất hiện nhiều thêm nữa.