Sự phát triển của lý thuyết điện ảnh ở phương Tây từ thập niên 1960 đến nay (GS. David James)

by

1. Từ văn chương đến điện ảnh  Trước kia, trong nền nghệ thuật kinh điển, các nhà văn thường sử dụng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp để sáng tác và trong giáo… Tiếp tục đọc