Darkest Hour – thời khắc đen tối của một vị thủ tướng lỗi lạc (2017)

by

Việc mổ xẻ phân tích giữa phim và lịch sử, tôi xin nhường cho các sử gia. Còn bài viết này, tôi chỉ chia sẻ lí do vì sao tôi thích Darkest Hour. Nói chính xác hơn, là Winston Churchill của diễn viên Gary Oldman.