Tag Archive: Art

Vợ Ba (2018)

by

Tôi vẫn thích gọi Vợ Ba là bộ phim tràn đầy tính nữ hơn là nữ quyền, vì nữ quyền nghe mạnh mẽ và quyết liệt quá, trong khi Vợ Ba đẹp như một bài thơ buồn và nữ tính như những cô gái mặc yếm đào xõa tóc ngồi bên dòng suối.

Hall of Bulls (15 000 TCN)

by

Hall of Bulls, Động Lascaux, Pháp, khoảng 15 000 TCN ~oOo~ Bức tranh vẽ trên đá này được xem là một trong những sáng tạo hội họa đầu tiên của con người. Hall… Tiếp tục đọc