The Incredibles: bộ phim “mười năm một mối tình” (2004)

by

Đã hơn 10 năm kể từ lần đầu xem, The Incredibles vẫn mang lại cho tôi những tiếng cười vui vẻ, sự xúc động trước mỗi bài học nho nhỏ và đây vẫn là bộ phim siêu nhân duy nhất khiến tôi phát cuồng!